Tjeneste/vagt ved flere afdelinger

Hvad er en tjeneste/vagt ved flere afdelinger?

(Overenskomstens § 3 stk. 2 - 6)
Normalt varetager et vagthold de opgaver, der dukker op på afdelingen i løbet af vagten. Hvis flere administrativt og økonomisk selvstændige afdelinger/klinikker slår deres vagthold - typisk forvagtslaget - sammen til et vagthold, som varetager opgaverne på alle de involverede afdelinger, kaldes det en tjeneste/vagt ved flere afdelinger. 

En tjeneste/vagt ved flere afdelinger kan også bestå af et vagtlag fra en afdeling, der løser opgaver på en eller flere andre afdelinger, som ikke selv bidrager med læger.

Hvordan oprettes en tjeneste/vagt ved flere afdelinger?

En tjeneste/vagt ved flere afdelinger etableres af ledelsen efter forudgående drøftelse med de(n) relevante tillidsrepræsentant(er), når det er hensigtsmæssigt i forhold til patientbehandlingen eller af drifts- eller uddannelsesmæssige hensyn.

Referencelinjer og ansvarsforhold skal være afklarede, og det skal sikres, at de involverede læger har modtaget relevant oplæring og besidder de nødvendige kompetencer.

Det er en forudsætning, at læger i uddannelsesstillinger kan gennemføre deres uddannelse uden forringelse. Hvis der er tvivl om det forhold, kan en vejledende udtalelse indhentes fra Sundhedsstyrelsen/det regionale videreuddannelsesråd. 

Varsel 

Tjeneste/vagt ved flere afdelinger varsles ikke særskilt, men i det omfang det indebærer en ændret vagtform, skal det varsles med 3 måneder, og ellers har lægerne som altid krav på at kende deres arbejdstilrettelæggelse for de næste 4 uger.