Timelønsaftale under COVID-19-beredskabet

Du vil gerne melde dig til COVID-19-beredskabet, hvordan bliver du ansat?

Alle underordnede læger med autorisation i Danmark bliver ansat efter Yngre Lægers overenskomst med Danske Regioner på månedslønsvilkår. Herudover kan du som læge blive ansat på timelønsvilkår, hvor der er følgende muligheder:    

Hvis du ikke er speciallæge, er der to måder for at blive timelønsansat i COVID-19-beredskabet:

1) Hvis du normalt vil blive ansat via § 33 (vikarbestemmelsen) i overenskomsten, når du tager (ekstra)vagter på et hospital, så kan du ved siden af dit fuldtidsarbejde tage corona-vagter på samme måde  og vilkår, som normalt, dvs din normale løn med tillæg på 50 procent.

2) Yngre Læger og Danske Regioner har indgået en aftale, der skaber mulighed for at timelønsansætte ikke-speciallæger efter overenskomsten, men hvor pensionsbidraget udbetales sammen med lønnen. Aftalen er tidsbegrænset og udløber juni 2020, og den dækker læger, der ikke normalt ansættes efter vikarbestemmelsen i overenskomsten, det gælder blandt andet pensionerede læger og andre uden aktuel beskæftigelse, fx  arbejdsledige og forskere på orlov. Din præcise timeløn vil afhænge af, hvor langt du er kommet i speciallægeuddannelsen.  

Er du speciallæge, ansættes du efter timelønsaftalen, som Danske Regioner og FAS har indgået, medmindre du er omfattet af vikarbestemmelserne i Yngre Lægers overenskomst § 33.

Du kan se de to aftaler her: YL + FAS