Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale - sådan søger du

Læger med ydernummer kan søge refusion for kursus- og transportudgifter, samt for tabt arbejdsfortjeneste for personale, der deltager i kurser inden for KOL og type 2-diabetes. Du søger på samme måde som for lægekurser. 

Tilskud for efteruddannelse gives for praksispersonale, der er fastansat minimum 20 timer ugentlig, og som har klinisk arbejde.

Du kan søge om refusion for én kursusaktivitet årligt for hvert personale i enten KOL eller diabetes. Den samme læge kan dog godt få refusion for flere ansattes efteruddannelse hvert år.

Det er muligt at søge om op til 3.100 kr. for kursusgebyr og maks. 1.500 kr. for transportudgifter pr. praksispersonale. Beløbene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto.Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste for én dag pr. personale på 2.820 kr. oveni. Den ordning gælder i 2019, 2020 og 2021.

Særlig lungesatsning - spirometri

I perioden 2019-2020 udbydes en række kurser i spirometri, som også er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport.

For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport.

Kurserne i spirometri er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til én dags kursus, udover den dag, der er sat af til KOL eller diabetes.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Læs mere om, hvor og hvornår kurserne udbydes på: Refusionsberettigede kurser praksispersonale

Hvordan søger jeg?
Du skal søge på samme måde som for lægekurser:
Benyt dette link, når du skal søge refusion

Refusion gives for godkendte aktiviteter indefor KOL eller diabetes, der bliver afholdt fra 1. januar 2018 og frem. Læs mere om godkendelse af kurser, og find ansøgningsskemaer på: www.laeger.dk/PLO/godkendelse-af-kurser

Vær opmærksom på, at tabt arbejdsfortjeneste kun kan søges for kurser i 2019, 2020 og 2021. 

Reglerne for tilskud til praksispersonalekurser er beskrevet i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse. Samme sted finder du curriculum for aktiviteterne.