Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale - sådan søger du

Læger med ydernummer kan som en del af OK-18 søge refusion for kursus- og transportudgifter for personale, der deltager i kurser inden for KOL og type 2-diabetes. Du søger på samme måde som for lægekurser. 

Tilskud for efteruddannelse gives for praksispersonale, der er fastansat minimum 20 timer ugentlig, og som har klinisk arbejde.

Du kan søge om refusion for én kursusaktivitet årligt for hvert personale inden for et af de to temaer. Den samme læge kan dog godt få refusion for flere ansattes efteruddannelse hvert år.

Det er muligt at søge om op til 3.100 kr. for kursusgebyr og maks. 1.500 kr. for transportudgifter pr. praksispersonale. Beløbene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto.

Hvordan søger jeg?
Du skal søge på samme måde som for lægekurser:
Benyt dette link, når du skal søge refusion

Refusion gives for godkendte aktiviteter, der bliver afholdt fra 1. januar 2018 og frem. Læs mere om godkendelse af kurser, og find ansøgningsskemaer på: laeger.dk/godkendelse-af-kurser

Reglerne for tilskud til praksispersonalekurser er beskrevet i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse. Samme sted finder du curriculum for aktiviteterne.