Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale

Som en del af OK18 kan læger med ydernummer få refusion for kursus- og transportudgifter for personale, der deltager i kurser inden for KOL og type 2-diabetes.

Der ydes tilskud til praksispersonale der er fastansat minimum 20 timer ugentlig, og som har klinisk arbejde.

Der kan søges om refusion for én kursusaktivitet årligt for hvert personale inden for et af de to temaer. Den samme læge kan dog godt få refusion for flere ansattes efteruddannelse hvert år.

Der kan søges om op til 3.100 kr. for kursusgebyr og maks. 1.500 kr. for transportudgifter pr. praksispersonale. Beløbene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto.

Hvordan søger jeg?

Der gives refusion for godkendte aktiviteter afholdt fra 1. januar 2018 og frem. 

Der søges på samme måde som for lægekurser.

Læs om godkendelse af kurser, og find ansøgningsskemaer på: laeger.dk/godkendelse-af-kurser

Reglerne for tilskud til praksispersonalekurser er beskrevet i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse. 
Samme sted finder du curriculum for aktiviteterne.