Tilpas digitale løsninger efter borgerens kompetencer og adgangsmuligheder

Den digitale udvikling – også i sundhedsvæsenet – har givet mange borgere større fleksibilitet i forhold til adgang, overblik og mere inddragelse i deres egen sygdom og behandling. Imidlertid er ca. 10 % af den danske befolkning fritaget for brug af NemID/MitID, fordi de ikke har computer, mangler it- eller sproglige kompetencer eller har fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser, der gør, at de ikke kan modtage digital post (28).

Lægeforeningens forslag

Dertil kommer, at borgere med lav indkomst og kort uddannelse tjekker sundhedsdata i langt mindre grad end andre grupper (28,29). Dette indikerer, at disse grupper også bruger de øvrige digitale løsninger i mindre omfang, hvilket stemmer overens med Digitaliseringsstyrelsens undersøgelse, der påpeger, at i alt 17-22 % af befolkningen er digitalt udsatte, fordi de har svage digitale, administrative eller dansksproglige kompetencer (30). Gruppens digitale udfordringer er derfor meget forskellige, og de benytter med stor variation det offentliges – og dermed også sundhedsvæsenets – digitale løsninger. Konsekvensen er, at de går glip af indkaldelser til sundhedstjek, behandling og opfølgning, hvilket både er urimeligt og uhensigtsmæssigt (30).

For at digitaliseringen ikke skal øge uligheden i sundhedsvæsenets tilbud og dermed på sigt også ulighed i behandling, er der behov for tilbud, som er tilpasset digitalt udsatte borgere, der f.eks. ikke reagerer på elektroniske indkaldelser, eller som ikke selv er opsøgende i forhold til sundhedsvæsenet. Adgang og kontakt med sundhedsvæsenet skal tilpasses patientens behov og kompetencer (30). Hvis adgangen skal være digital, skal borgerne have mulighed for at vælge, hvilken platform eller digitalt device adgangen skal ske på. Derudover skal de instanser, der kommunikerer med borgeren, tilbyde konkret, personlig støtte til borgere med svage digitale, administrative og dansksproglige færdigheder samt tilbyde anden form for kommunikation med sundhedsvæsenet til de borgere, der er fritaget for eller ikke har adgang til digitale løsninger og platforme. Det kan f.eks. være et tilbud om at modtage telefonopkald, SMS eller traditionelle breve.

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her LF_politikpapir_ulighed_i_sundhed_endelig.pdf