Tillykke til PLO med de første 50 år

Af Andeas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, den 22. december 2017

Det er svært at forstå, at PLO ikke »har været der altid«, men faktisk blot er midaldrende. 50 år fylder de praktiserende lægers organisation, og det er der i den grad grund til at fejre. For i løbet af sit relativt korte liv har PLO i høj grad bidraget til, at praktiserende læger har fået en stærkere rolle i sundhedsvæsenet end tidligere.

I mine øjne er det allervigtigste, at det er lykkedes at etablere almen medicin som et speciale på linje med de andre specialer. Da PLO blev dannet, kunne en læge nedsætte sig i almen praksis efter 12 måneders turnus. Det forekommer uforståeligt i dag. Men faktisk var det først i 1994, at det indlysende skete, og almen medicin blev et speciale. Godt nok i udgangspunktet kortere end de øvrige, men det er der heldigvis siden rettet op på.

PLO har i den grad formået at tage handsken op. Systematisk efteruddannelse, kvalitetsudvikling samt selvstændige forskningsenheder i almen medicin, almenmedicinske institutter på universiteterne og som sidste skud på stammen almenmedicinsk universitetspraksis, hvor teori og praksis forenes. Imponerende – og også udtryk for, at PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin har formået at samarbejde om at udvikle specialet.

En stærk faglighed er en uvurderlig styrke i en tid, hvor hastigheden af publikationer kun øges, hvor mange patienter kommer med hidtil ukendte forventninger om at blive inddraget, og hvor både lødige og knapt så lødige informationer om helbredet svirrer rundt på de sociale medier. Det er faktorer, som påvirker alle læger, men især kollegerne i praksis med de mange patientkontakter.

Delegationer er myldret hertil for at studere, hvordan godt 3.400 praktiserende læge årligt klarer ca. 40 millioner konsultationer og fungerer som en kompetent gatekeeper i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Kun hver tiende patient sendes i dag videre til det øvrige sundhedsvæsen.

En af forklaringerne er den fortrolige og ofte årelange relation mellem patient og praktiserende læge. »Patient-centered care: there is something splendid in Denmark«, skrev en stor amerikansk forskningsfond i 2005 om almen praksis, og den har ret. Også selv om alt langt fra er lyserødt. Der mangler praktiserende læger i store dele af landet, og gennemsnitsalderen i specialet er bekymrende høj. To alvorlige udfordringer, som kræver politisk handling. Vi har brug for flere praktiserende læger, ikke færre.

Kære kolleger i almen praksis. Det glæder mig meget, at dette jubilæumsår er blevet kronet med en overenskomst mellem PLO og Danske Regioner – efter et langt tilløb. Aftalen er vigtig for udviklingen af almen praksis. Og den er afgørende for det stærke, nære sundhedsvæsen, som skal tage sig af de stadigt større grupper af patienter med kroniske sygdomme. I har en helt unik rolle i det danske sundhedsvæsen. Til glæde først og fremmest for patienterne, men også for jeres kolleger i resten af sundhedsvæsenet. Hjertelig tillykke!