Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. april 2021

Reg. pct pr. 1. april 2021: 1,061123

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
09:00-10:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
10:00-11:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
11:00-12:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
12:00-13:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
13:00-14:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
14:00-15:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
15:00-16:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
16:00-17:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
17:00-18:00kr. 199,67kr. 199,67kr. 199,67
18:00-19:00kr. 399,35kr. 399,35kr. 399,35
19:00-20:00kr. 399,35kr. 399,35kr. 399,35
20.00-21.00kr. 399,35kr. 399,35kr. 399,35
21:00-08:00 kr. 4.321,57kr. 2.101,59
 I altkr. 7.516,35kr. 3.299,62 - kr. 5.296,36*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.895,80

Beredskabsvagt: 2.029,23

Effektivt arbejde under vagt indgår i arbejdstiden, såfremt det udbetales, godtgøres det med 625,43 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.