Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. januar 2020

Reg. pct pr. 1. april 2018: 1,045075

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
09:00-10:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
10:00-11:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
11:00-12:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
12:00-13:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
13:00-14:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
14:00-15:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
15:00-16:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
16:00-17:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
17:00-18:00kr. 196,65kr. 196,65kr. 196,65
18:00-19:00kr. 393,31kr. 393,31kr. 393,31
19:00-20:00kr. 393,31kr. 393,31kr. 393,31
20.00-21.00kr. 393,31kr. 393,31kr. 393,31
21:00-08:00 kr. 4.256,21kr. 2.069,80
 I altkr. 7.402,67kr. 3.249,71 - kr. 5.216,26*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.852,01

Beredskabsvagt: 1.998,54

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 615,97 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.