Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. april 2020

Reg. pct pr. 1. april 2020: 1,049075

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
09:00-10:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
10:00-11:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
11:00-12:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
12:00-13:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
13:00-14:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
14:00-15:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
15:00-16:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
16:00-17:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
17:00-18:00kr. 197,40kr. 197,40kr. 197,40
18:00-19:00kr. 394,82kr. 394,82kr. 394,82
19:00-20:00kr. 394,82kr. 394,82kr. 394,82
20.00-21.00kr. 394,82kr. 394,82kr. 394,82
21:00-08:00 kr. 4.272,50kr. 2.077,72
 I altkr. 7.431,01kr. 3.262,01 - kr. 5.236,23*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.862,93

Beredskabsvagt: 2.006,19

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 618,32 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.