Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. oktober 2021

Reg. pct pr. 1. oktober 2021: 1,064474

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
09:00-10:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
10:00-11:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
11:00-12:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
12:00-13:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
13:00-14:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
14:00-15:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
15:00-16:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
16:00-17:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
17:00-18:00kr. 200,30kr. 200,30kr. 200,30
18:00-19:00kr. 400,61kr. 400,61kr. 400,61
19:00-20:00kr. 400,61kr. 400,61kr. 400,61
20.00-21.00kr. kr. 400,61kr. 400,61kr. 400,61
21:00-08:00 kr. 4.335,22kr. 2.108,22
 I altkr. 7.540,08kr. 3.310,04 - kr. 5.313,09*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.904,95

Beredskabsvagt: 2.035,64

Effektivt arbejde under vagt indgår i arbejdstiden, såfremt det udbetales, godtgøres det med 627,40 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.