Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. oktober 2020

Reg. pct pr. 1. oktober 2020: 1,053224

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
09:00-10:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
10:00-11:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
11:00-12:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
12:00-13:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
13:00-14:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
14:00-15:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
15:00-16:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
16:00-17:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
17:00-18:00kr. 198,19kr. 198,19kr. 198,19
18:00-19:00kr. 396,38kr. 396,38kr. 396,38
19:00-20:00kr. 396,38kr. 396,38kr. 396,38
20.00-21.00kr. 396,38kr. 396,38kr. 396,38
21:00-08:00 kr. 4.289,40kr. 2.085,94
 I altkr. 7.460,40kr. 3.275,05 - kr. 5.256,94*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.874,25

Beredskabsvagt: 2.014,12

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 620,77 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.