Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. oktober 2018

Reg. pct pr. 1. april 2018: 1,020238

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
09:00-10:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
10:00-11:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
11:00-12:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
12:00-13:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
13:00-14:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
14:00-15:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
15:00-16:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
16:00-17:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
17:00-18:00kr. 191,98kr. 191,98kr. 191,98
18:00-19:00kr. 383,97kr. 383,97kr. 383,97
19:00-20:00kr. 383,97kr. 383,97kr. 383,97
20.00-21.00kr. 383,97kr. 383,97kr. 383,97
21:00-08:00 kr. 4.155,06kr. 2.020,61
 I altkr. 7.226,74kr. 3.172,48 - kr. 5.092,29*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.784,00

Beredskabsvagt: 1.951,04

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 601,33 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.