Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. oktober 2019

Reg. pct pr. 1. april 2018: 1,028075

TidTjenesteVagt på
tjenestested
Tjeneste efterfulgt af vagt
u. f. tjenestested
08:00-09:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
09:00-10:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
10:00-11:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
11:00-12:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
12:00-13:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
13:00-14:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
14:00-15:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
15:00-16:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
16:00-17:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
17:00-18:00kr. 193,45kr. 193,45kr. 193,45
18:00-19:00kr. 386,92kr. 386,92kr. 386,92
19:00-20:00kr. 386,92kr. 386,92kr. 386,92
20.00-21.00kr. 386,92kr. 386,92kr. 386,92
21:00-08:00 kr. 4.186,98kr. 2.036,13
 I altkr. 7.282,26kr. 3.196,85 - kr. 5.131,41*

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested : 2.805,62

Beredskabsvagt: 1.966,03

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 605,95 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.