Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage

Gældende pr. 1. januar 2020

Reg. pct. 1,045075 pr 1. oktober 2018

TidTjenesteVagt på tjenestestedet
18:00-19:00kr. 196,65kr. 196,65
19:00-20:00kr. 196,65kr. 196,65
20:00-21:00kr. 196,65kr. 196,65
21:00-22:00kr. 280,94kr. 280,94
22:00-23:00kr. 280,94kr. 280,94
23:00-08:00 kr. 3.229,39
  I alt 4.381,22

Vagt uden for tjenestestedet: kr. 1.884,95

Beredskabsvagt: kr. 1.413,73

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 615,97 pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.