Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage

Gældende pr. 1. april 2021

Reg. pct. 1,061123 pr 1. april 2021

TidTjenesteVagt på tjenestestedet
18:00-19:00kr. 199,67kr. 199,67
19:00-20:00kr. 199,67kr. 199,67
20:00-21:00kr. 199,67kr. 199,67
21:00-22:00kr. 285,25kr. 285,25
22:00-23:00kr. 285,25kr. 285,25
23:00-08:00 kr. 3.278,98
  I alt 4.448,49

Vagt uden for tjenestestedet: kr. 1.913,89

Beredskabsvagt: kr. 1.435,43

Effektivt arbejde under vagt godtgøres med 625,43 pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.