Tilknytning til en lægemiddelvirksomhed

Som læge har du pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen, hvis du ønsker at have tilknytning til en lægemiddel- og medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. Du skal også anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte til en fagrelevant aktivitet i udlandet. Du har også pligt til at holde dig orienteret om reglerne.