Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn?

Spørgsmålet om, hvorvidt du som lønmodtager har pligt til at tilbagebetale for meget udbetalt løn er ikke lovreguleret, men beror på retspraksis og vejledende udtalelser fra Finansministeriet, se f.eks. PAV (Personaleadministrativ Vejledning) om emnet.

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren kan forlange for meget udbetalt løn tilbagebetalt, da du som lønmodtager alene har krav på den løn, som er aftalt.

Det er dog arbejdsgiver, der har ansvaret for, at det er den korrekte løn, der udbetales, og arbejdsgiver bærer derfor risikoen for, at der er sket en fejludbetaling.

Ifølge praksis kan en lønmodtager, der i god tro har modtaget for meget i løn, ikke afkræves tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn. Tilbagebetaling kan kun kræves, hvis lønmodtageren vidste eller burde vide, at der var udbetalt for meget løn. Det er vigtigt at slå fast, at det forudsættes, at den ansatte læser sin lønseddel.