Spørgsmål

Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren kan forlange for meget udbetalt løn tilbagebetalt, da du som lønmodtager alene har krav på den løn, som er aftalt.

Se mere her