Til regeringen: Drop tyranniet og lyt til advarslerne

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

JEG LÆSTE MED stor interesse det nye regeringsgrundlag sidste søndag i et naivt håb om, at det kunne være slut med det generelle krav om at øge produktionen med to procent om året, som har plaget sundhedsvæsenet de seneste år. I et håb om, at politikerne havde hørt de indtrængende advarsler fra læger og andre sundhedsprofessionelle de seneste uger om, at produktivitetskrav og andre nedskæringer i kombination med stadig flere opgaver truer patientsikkerheden.

Som en række yngre læger i børne-og ungdomspsykiatrien eksempelvis skriver: »Effektiviseringsskruen er nu strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker«. Senest har chefen for Rigshospitalets fødeklinik sagt op i frustration over forholdene for de fødende.

Men jeg blev desværre skuffet. Der stod ikke noget i regeringsgrundlaget om i det mindste at se på det toprocents generelle produktivitetskrav. I stedet kunne man konstatere, at regeringen lægger op til en bekymrende lav offentlig vækst på 0,3 procent på det offentlige forbrug, som slet ikke matcher det fremtidige behov for behandling.

Det er meget svært at se, hvordan man overalt i et sundhedsvæsen kan finde nye måder at øge produktiviteten på. De seneste mange år er arbejdsgange lagt om, indkøb optimeret og ny teknologi taget i brug. Muligheden for at finde oplagte måder at spare på er blevet mindre. Samtidig skal sundhedsvæsenet behandle stadig flere patienter, mange med flere diagnoser - med nye og ofte dyrere behandlingsmetoder.

De skal finansieres, og resultatet er desværre ofte kortsigtede nedskæringer på bemandingen og sundhedsprofessionelle, som skal løbe helt urimeligt hurtigt, og hvor vi ser konsekvenser for kvalitet, patientsikkerhed og gode forløb.

Det hænger ikke sammen, og derfor bør politikerne tage det meget alvorligt, når læger på sårbare områder går offentligt ud og advarer om, hvordan politikernes ambitioner er ude af trit med de ressourcer, som politikerne er klar til at tilføre sundhedsvæsenet.

Den nuværende situation understreger, at det er på tide at droppe det rigide krav om, at sundhedsvæsenet automatisk og generelt skal øge produktiviteten to procent hvert år.

JEG VIL OPFORDRE den nye regering og øvrige partier på Christiansborg til at finde mere tidssvarende metoder at prioritere økonomien i sundhedsvæsenet på. Det bør indgå som et vigtigt element i den ny regerings ønske om fornyelse af den offentlige sektor.

For der er brug for i langt højere grad end nu aktivt at prioritere, hvordan pengene bliver brugt på basis af faglige retningslinjer og rådgivning.

Det er desuden nødvendigt med intelligente incitamenter, så vi får mest sundhed for pengene. Det vil give patienterne et bedre sundhedsvæsen, og det vil give faglig mening for de læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, som er krumtappen i et velfungerende sundhedsvæsen. Det er tid til at sige farvel til de to procents tyranni.

Indlægget er bragt i Politiken, den 4. december 2016.