Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde

God støtte til implementering af telemedicinske løsninger

Høringssvar, 26. oktober 2016

Lægeforeningen har med interesse læst høringsmaterialet: "Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde". 

Lægeforeningen finder det relevant at inddrage telemedicinske løsninger i behandlingen af kronisk syge patienter og mener at vejledningen kan støtte de faggrupper, der skal implementere den telemedicinske behandling. 

Det er vigtigt for Lægeforeningen, at den telemedicinske behandling evalueres løbende for at sikre, at både patienten, egen læge og den kommunalt ansatte oplever behandlingen som effektiv og sikker.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing