Høring over udkast til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

  • Lægeforeningen
30. januar 2019

30. januar 2019 Lægeforeningen ser risiko for at fortroligheden mellem læge og patient bliver kompromitte-ret, når en større personkreds får adgang til personfølsomme helbredsdata, og at nogle patienters behandling som minimum bliver besværliggjort, pga. risikoen for at personfølsomme journaloplysninger slettes Endvidere mener Lægeforeningen, at lovforslaget i højere grad skal sikre, at personfølsomme helbredsoplysninger ikke deles blandt personer, der ikke har patienterne i aktuel behandling.