Systematisk efteruddannelse - SE

Den systematiske efteruddannelse er et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse og har et omfang på tre dage årligt, hvor der gives en forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste.

Den systematiske efteruddannelse sætter fokus på temaer, der er er centrale for arbejdet i almen praksis, og som undersøgelser har vist, kan være udfordrende som praktiserende læge.

Temaer for systematisk efteruddannelse er beskrevet i curriculum for systematisk efteruddannelse, som du finder under vejledninger.


Både PLO-E, regionerne og andre arrangører udbyder kurser inden for systematisk efteruddannelse.

Se samlet oversigt over godkendte kurser på plo-e-dk


Det er desuden muligt at tage systematisk efteruddannelse i din efteruddannelsesgruppe.

Læs mere om Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) 

Vejledningsvideo kursusrefusion

Her finder du en vejledning til, hvordan du som praktiserende læge søger refusion for din systematiske efteruddannelse.