Sygehuslægers løn i regionerne

Sygehuslæger pr. 1. april 2018

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2000 er 1,35889

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn ansat før 1. april 2003407.201,00553.341,0046.111,75

 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn ansat efter 1. april 2003417.801,00567.746,0047.312,17

Læge med 14 års ancienitet

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Pensionsgivende tillæg46.900,0063.732,005.311,00

Sygehuslæger med speciallægeautorisation

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Pensionsgivende tillæg9.400,0012.774,001.064,50
Tillæg ved overgang til vagtfri stilling43.800,0059.519,004.959,92

Vagthonorering for sygehuslæger

 GrundbeløbVagthonorering
Vagt uden for tjenestestedet (1)1.090,011.481,20
Vagt uden for tjenestestedet - lørdag, søndag og søgnehelligdage1.486,772.020,36
Tillæg ved sygehuse med akut modtagelse uden underordnede læger foran85,28115,89
Vagtbetaling ved lokalaftale om hurtigt fremmøde (inden for 10 minutter)2.180,022.962,41
Vagtbetaling ved lokalaftale om hurtigt fremmøde (inden for 10 minutter) - lørdag, søndag og søgnehelligdage2.973,554.040,73
Effektivt arbejde under vagt kan efter lokalaftale godtgøres med 556,28  pr. time

Noter:
(1) For mere end 10 vagter uden for tjenestestedet inden for en måned udbetales en særlig godtgørelse på 50% af vagthonoraret for den 11.-15. vagt og 100% for efterfølgende vagter.

Arbejdsgiver indbetaler 18,05% af grundlæg og tillæg til Lægernes Pensionskasse.