Sygehuslægers løn

Sygehuslæger pr. 1. januar 2020

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn ansat før 1. april 2003547.321,00571.991,0047.665,92

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn ansat efter 1. april 2003561.568,00586.881,0048.906,75

Læge med 14 års ancienitet

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Pensionsgivende tillæg63.039,0065.880,005.490,00

Sygehuslæger med speciallægeautorisation

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Pensionsgivende tillæg12.635,0013.205,001.100,42
Tillæg ved overgang til vagtfri stilling58.872,0061.526,005.127,17

Vagthonorering for sygehuslæger

 GrundbeløbVagthonorering
Vagt uden for tjenestestedet (1)1.465,091.531,13
Vagt uden for tjenestestedet - lørdag, søndag og søgnehelligdage1.998,372.088,45
Tillæg ved sygehuse med akut modtagelse uden underordnede læger foran114,63119,80
Vagtbetaling ved lokalaftale om hurtigt fremmøde (inden for 10 minutter)2.930,183.062,26
Vagtbetaling ved lokalaftale om hurtigt fremmøde (inden for 10 minutter) - lørdag, søndag og søgnehelligdage3.996,764.176,91
Effektivt arbejde under vagt kan efter lokalaftale godtgøres med 575,02  pr. time

Noter:
(1) For mere end 10 vagter uden for tjenestestedet inden for en måned udbetales en særlig godtgørelse på 50% af vagthonoraret for den 11.-15. vagt og 100% for efterfølgende vagter.

Arbejdsgiver indbetaler 18,38% af grundlæg og tillæg til Lægernes Pensionskasse.

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1,045075