Sygefraværssamtale

Er du længerevarende syg, har din arbejdsgiver pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter første sygedag. Den skal også holdes, selv om der allerede er en dato for, hvornår du vender tilbage på arbejde. Din arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at indkalde dig til en samtale, hvis du er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den første sygedag.

Indkaldelsen til sygefraværssamtalen skal varsles
Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel. Det vil sige typisk nogle få dage, inden samtalen skal finde sted. Der er ingen særlige formkrav til indkaldelsen. Den kan således ske på den mest hensigtsmæssige måde, f.eks. pr. telefon, brev eller e-mail. eller SMS.

Samtalen - indhold og form
Samtalen kan f.eks. dreje sig om, hvornår der skal trappes op i arbejdstid, om der er specielle skånehensyn, der skal tages i en periode, f.eks. ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder, hjemmearbejde m.v. Du skal være opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at tåle ændringer i arbejdsopgaver i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold.

Sygefraværssamtalen skal som udgangspunkt afholdes som en personlig samtale. Du har som offentligt ansat ret til at tage din tillidsrepræsentant eller en anden bisidder med til samtalen. Der kan være tale om, at sygdommen ikke giver mulighed for en personlig samtale, hvis du f.eks. er indlagt på hospital eller er så syg, så det ikke er muligt at møde op på arbejdspladsen. I så fald skal samtalen så vidt muligt holdes telefonisk.

Din arbejdsgiver har i henhold til helbredsoplysningsloven ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, og du er således kun forpligtet til at oplyse, hvilke funktionsbegrænsninger du har i forhold til arbejdsopgaverne.

Der findes ofte retningslinjer på din arbejdsplads for, hvordan sygefraværssamtalen skal foregå i praksis. Du bør derfor tjekke retningslinjerne på din arbejdsplads.

Mulighedserklæring
Hvis din arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring udarbejdet, kan det ved samtalen drøftes, hvad der skal indgå i denne, se mere om mulighedserklæring. Hvis du ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag, kan der ved samtalen også udarbejdes en fastholdelsesplan, der beskriver, hvordan og i hvilket omfang, du kan starte på arbejde igen.

Læs mere