Sygeforsikringen danmark

Indeks 
Sygeforsikringen danmark, lægelige oplysninger til
Kategori 
Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr. 
04.07.01.01
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Sygeforsikringen
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Ved indmeldelse i sygeforsikringen "danmark" udfylder den forsikringssøgende selv en helbredserklæring. Hvis de i den har beskrevet sig som raske, og der kort tid efter indsendes fx medicinregninger til refusion, kan "danmark" føle sig foranlediget til at undersøge, om den pågældende har afgivet korrekte oplysninger ved indmeldelsen. Til dette formål har Lægeforeningens Attestudvalg aftalt den pågældende attest med "danmark", som betaler attesthonoraret efter regning.