Sygeforsikringen danmark

Indeks  sygeforsikringen danmark, lægelige oplysninger til
Kategori  Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr.  04.07.01.01
Honorar  Regning
Rekvirent  Sygeforsikringen
Betales af  Rekvirent
Opdateret  08.04.2019
Forklaring 

Ved indmeldelse i sygeforsikringen "danmark" udfylder den forsikringssøgende selv en helbredserklæring. Hvis de i den har beskrevet sig som raske, og der kort tid efter indsendes fx medicinregninger til refusion, kan "danmark" føle sig foranlediget til at undersøge, om den pågældende har afgivet korrekte oplysninger ved indmeldelsen. Til dette formål har Lægeforeningens Attestudvalg aftalt den pågældende attest med "danmark", som betaler attesthonoraret efter regning.