Sygebesøg og stedlig læge

OK18 indebærer en opprioritering af sygebesøgsopgaven. Med aftalen forventes således et øget antal almindelige sygebesøg både i patienternes hjem og på de kommunale akutpladser.

Flere sygebesøg, herunder sygebesøg udover 5/15km
Praktiserende læger skal som hidtil vurdere, om der er et sundhedsfagligt behov for at køre et konkret sygebesøg. Er det tilfældet, er lægen som hovedregel forpligtet til at køre sygebesøget, også uden for 5/15 km-grænsen.

Egen læge kan dog konkret aftale, at en stedlig læge kører sygebesøg til patienter udover 5/15 km fra egen læges praksis. Ordningen med en stedlig læge kan alene anvendes til sygebesøg udover 5/15 km.

Kort over stedlige læger i hele landet
I Danmarkskortet kan du slå patienters adresser op, og finde de stedlige læger, der bor tættest på.

Find stedlig læge (kræver login)

Sygebesøg kan som hidtil køres af såvel læge som praksispersonale.

Undtagelser
Egen læge/stedlig læge kan i følgende situationer undlade at køre et fagligt indiceret sygebesøg og i stedet sikre, at patientens behov varetages på anden vis, fx ved indlæggelse:

  • Hvor det ikke er muligt for egen læge at foretage sygebesøget som følge af stor geografisk afstand væsentligt ud over 5/15 km mellem egen læge og patient samtidigt med ekstraordinært arbejdspres hos såvel egen læge som stedlig læge.
  • I ekstraordinære situationer hos såvel egen læge som stedlig læge, hvor der må tages væsentlige hensyn til øvrige patienter. 
  • Ved helt særegne udfordringer i lægedækningstruede områder.

Egen læge er forpligtet til at registrere, at udførelsen af sygebesøg ikke var mulig. Den tekniske løsning for registrering er under udvikling.

Læs mere om sygebesøg i vores FAQ om OK18 
- eller i overenskomstens §45, stk. 4