Sygdom/fravær for kommunalt ansatte

For kommunallæger gælder vilkår efter Funktionærlovens bestemmelser.

Det vil sige, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom.