Sygdom/fravær for kommunalansatte

For kommunallæger gælder vilkår efter Funktionærlovens bestemmelser.
Det vil sige, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom.