Sygdom rammer alle – også læger…

Er arbejdslivet blevet for krævende? Kan du genkende et eller flere af nedenstående punkter? Så er Lægeforeningens arrangement måske aktuelt for dig.

Lægeforeningen afholder i foråret 2022 arrangementer i henholdsvis København, Aarhus og Odense for dig, hvis du oplever, at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende. Kan du genkende nogle af nedenstående punkter, så er arrangementet måske aktuelt.  

  • Er du  udsat for arbejdsmæssige belastninger fx klagesager, corona, sygdom blandt kolleger?
  • Eller du blevet syg?
  • Oplever du at stå alene i situationen?

Ved arrangementerne er der mulighed for at møde andre læger, som befinder sig i en tilsvarende situation. Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.

Tid og sted:

Aarhus
Torsdag d. 10. marts 2022
Lægeforeningen Midtjylland,
Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C
Tilmeld dig her

København
Onsdag d. 20. april 2022
Lægeforeningen, Baronessens Salon, 1. sal
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tilmeld dig her

Odense
Torsdag d. 28. april 2022
Odin Havnepark, Lumbyvej 11
5000 Odense C
Tilmeld dig her

Alle arrangementer foregår kl. 17-19.30, og der vil undervejs være forfriskninger og sandwich. Fra kl. 19.30 -20 vil der være mulighed for en kortere individuel samtale eller at aftale tid for en telefonsamtale.

Oplæg
Lægeforeningens socialrådgiver Susanne Qvistgaard, holder et kort oplæg ud fra spørgsmål om det kommunale system, herunder sygedagpengesystemet som et vilkår. Der vil være mulighed for at stille yderligere spørgsmål.

Konsulent for Det Kollegiale Netværk for Læger, Tove Mathiesen, fortæller om lægers udsathed i forbindelse med sygdom og andre kriser. Herunder nødvendigheden af, at alle læger har sin egen læge.

Deltagerne opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål på forhånd til sq@dadl.dk med overskriften ’Til arrangementet for sygdomsramte læger’.

I Aarhus lægges op til et efterfølgende netværksgruppeforløb på tre aftener i Lægeforeningens lokaler, Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C, hvor der bliver mulighed for afklaring og sparring omkring deltagernes problematikker. Tovholder vil være Tove Mathiesen. Mødetidspunkter oplyses ved mødet i Aarhus.

I København lægges ligeledes op til et tilsvarende efterfølgende netværksgruppeforløb på tre aftener i Domus, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Tovholder vil være Susanne Qvistgaard samt netværksrådgivere fra Kollegialt Netværk for Læger. Mødetidspunkter oplyses ved mødet i København.

Tilmelding
Klik på linket under det arrangement, du ønsker at deltage i, ovenfor. Du skal logge ind for at tilmelde dig.

Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle-princippet.

OBS:
Vær gerne opmærksom på at melde afbud hvis du bliver forhindret i at komme, så pladsen kan gå til din kollega på ventelisten.

Ved aflysning af arrangementet bliver alle deltagere kontaktet af sekretariatet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne Qvistgaard på tlf: 35448213 ml. 9-12.