Sygdom rammer alle – også læger…

Er arbejdslivet blevet for krævende? Kan du genkende et eller flere af nedenstående punkter? Så er Lægeforeningens arrangement måske aktuelt for dig.

Lægeforeningen afholder i efteråret 2020 arrangementer i henholdsvis Aarhus, Odense og København for dig, hvis du oplever, at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende. Kan du genkende nogle af nedenstående punkter, så er arrangementet måske aktuelt. 
 

  • Er dit liv ændret af en fysisk eller psykisk lidelse?
  • Er du måske allerede blevet sygemeldt?
  • Er arbejdslivet på stand-by?
  • Oplever du at stå alene i situationen?

Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.

Tid og sted:

Aarhus
Tirsdag d. 25. november 2020
Lægeforeningen Midtjylland,
Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C
Tilmeld dig her

København
Torsdag d. 29. oktober 2020
Lægeforeningen, Baronessens Salon, 1. sal
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Tilmeld dig her

Odense
Torsdag d. 5. november 2020
Odense Havnepart, Lumbyvej 11
5000 C
Tilmeld dig her

Alle arrangementer foregår kl. 17-20, og der vil undervejs være forfriskninger og sandwich.

Oplæg
Lægeforeningens socialrådgiver Susanne Qvistgaard, holder oplæg om mulighederne i det kommunale system, herunder sygedagpengesystemet som et vilkår i situationen, når man er sygemeldt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Psykiater og lægekonsulent for Det Kollegiale Netværk for Læger, Tove Mathiesen holder oplæg om muligheden for kollegial støtte ved sygemelding, herunder de behov man har som læge for at gøre det tilladt at bede om hjælp samt en drøftelse af det, at være læge og ramt af sygdom.

Ved arrangementerne er der mulighed for at møde andre læger, som befinder sig i en tilsvarende situation.

Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle-princippet.

OBS:
Vær gerne opmærksom på at melde afbud hvis du bliver forhindret i at komme, så pladsen kan gå til din kollega på ventelisten.

På grund af Covid-19 er der beregnet plads til ekstra afstand mellem deltagerne.

Ved aflysning af arrangementet bliver alle deltagere kontaktet af sekretariatet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne Qvistgaard på tlf. 35 44 82 13 ml. 9-12.

Vel mødt.