Sygdom og vagt

Hvordan honoreres en vagt uden for tjenestestedet, hvis man fx på grund af sygdom må tage vagten for en kollega?

Hvis sygehuset vælger at udbetale rådigheden ved en vagt uden for tjenestestedet, så er satsen for udbetaling den samme, uanset om der er tale om en planlagt vagt eller en ekstra vagt.

I begge tilfælde er der jo tale om timer ud over 37 timer pr. uge, og satsen for udbetalinger en tredjedel timeløn (inkl. lægetillæg m.v. og excl. pensionsbidrag) pr. times tjeneste.

I relation til det effektive arbejde under vagten kan der umiddelbart blive en forskel i honoreringen.

Er der tale om en planlagt vagt, vil det effektive arbejde således være indregnet i arbejdstiden.

Hvis der derimod er tale om en ekstra vagt, så vil det effektive arbejde i vagten overstige det gennemsnitlige, ugentlige timetal på 37 timer, og timerne skal derfor honoreres som overarbejde (i tid eller penge).

Der kan dog være situationer, hvor det effektive arbejde ikke bliver honoreret som overarbejde, nemlig i de tilfælde, hvor det effektive arbejde kompenseres med tilsvarende frihed inden for samme normperiode.