Svigt af beboerne på bosteder må stoppe nu

Af Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen.

På ni ud af 10 af de kommunale socialpsykiatriske bosteder er der problemer med patientsikkerheden, dokumenterer en ny rapport fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Det er særligt bostedernes håndtering af medicin som halter gevaldigt. Styrelsen skriver i rapporten, at der på mange bosteder er en basal mangel på forståelse for medicinering. Hver tredje af de i alt 132 bosteder, som er blevet undersøgt, lever f.eks.  ikke op til de krav, som stilles, når der skal føres medicinlister. På flere af bosteder var der også uoverensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisterne og antallet af tabletter i doseringsæsker.

Det er et kæmpe svigt af både beboerne og deres omgivelser, og det må der rettes op på nu. Mange af beboere på bosteder er sårbare. De har ofte flere sygdomme på én gang. Mange har svære psykiske lidelser samtidig med, at de har somatiske sygdomme, og de får ofte mange forskellige lægemidler. Det er helt afgørende, at der er styr på medicinen.

Rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed understreger det store og akutte behov for, at der sker et massivt sundhedsfagligt kompetenceløft på de socialpsykiatriske bosteder. Det indebærer, at alle bosteder bør have en fast tilknyttet læge. Det er også nødvendigt at bostederne og behandlingspsykiatrien arbejder tættere sammen, hvor det giver fagligt mening.

Men desværre sker det nok ikke af sig selv. Politikerne på Christiansborg må på banen med bindende krav til kommunerne om, hvilke kompetencer der skal være til stede på bostederne, for at de skal kunne håndtere f.eks. borgere med svære psykiske lidelser.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 5. juli 2018.