Svendborgsagen

Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt en række læger, bl.a. i Svendborgsagen, hvor en yngre læge i landsretten er dømt for skødesløshed i behandlingen af en mand med sukkersyge i 2013. Højesteret frifandt den 28. marts 2018 den yngre læge.

Svendborgsagen - og en række lignende sager sidenhen pga. skærpet tilsyn - har skabt stor frustration blandt læger i hele Danmark. Sagen og den senere strammerkurs i tilsynet udløste kampagnen #detkuhaværetmig og en underskriftindsamling, hvor over 9000 læger har givet udtryk for deres mistillid til den linje, Styrelsen for Patientsikkerhed har lagt for dagen særligt siden 2016.

Yngre Læger og Lægeforeningen har krævet handling fra sundhedsministeren til at sikre et ordentligt tilsyn på sundhedsområdet. Et tilsyn, som både sikrer patientsikkerheden og lægernes retssikkerhed.

Sundhedsministeriet har lyttet til vores protester og igangsat otte konkrete initiativer, der skal genopbygge lægernes tillid til Styrelsen for patientsikkerhed.

Sundhedsministeriet har endvidere nedsat to arbejdsgrupper: Et om instrukser og et om journalføring. Yngre Læger er repræsenteret i begge arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal præsentere et resultat senest med udgangen af 2018. Se nyhed.

Yngre Læger forventer et resultat, hvor Styrelsen ændrer praksis og fremover fører et tillidsvækkende tilsyn.

Læs mere
Læs Lægeforeningens dækning af arbejdet for et bedre tilsyn.
Se Ugeskriftets dækning af Svendborgsagen.

Tag på kursus hjemmefra i "Sundhedsjuridiske aspekter"
Som udløber af Svendborgsagen har vi optaget kurset "Sundhedsjuridiske aspekter" på video, så du når det passer dig,og hvor det passer dig, kan "tage" på kursus.