Svar på høring vedrørende forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar

19. marts 2015

Godt første skridt mod færre e-cigaretter - lægerne opfordrer til flere initiativer mod rygedødsfald

Lægeforeningen savner, at lovforslaget også forbyder reklamer for e-cigaretter på lige fod med reklamer for røgtobak. Regeringen foreslår alene de skærpede reklameregler for nikotinholdige rygevæsker. 

E-cigaretter forurener luften, når de bliver brugt inden døre. Derfor har Lægeforeningen støttet, at Europaparlamentet i 2014 vedtog en revision af EU’s tobaksvaredirektiv, som blandt andet betyder, at landene skal sætte rammer for salg af e-cigaretter med og uden nikotin. 

Det aktuelle lovforslag er konsekvens af EU’ tobaksvaredirektiv. Lægeforeningen støtter det forsigtighedsprincip, der ligger bag forslagene om at forbyde e-rygning inden døre, forbyde salg til mindreårige og på flere måder ligestille e-cigaretter med almindelig rygning. 

Men i rygevæskerne er fundet stoffer som nikotin (også i væsker, der blev solgt som nikotinfri), nikotinurenheder, cadmium (kræftfremkaldende), bly, nikkel (kræftfremkaldende ved indånding), krom, tobaksspecifikke nitrosaminer (kræftfremkaldende), formaldehyd (kræftfremkaldende), acetaldehyd, acrolein, o-metyl-benzaldehyd, acetone, PAH (tjærestoffer) samt ultrafine partikler. Derfor ønsker Lægeforeningen et generelt forbud mod reklamer for e-rygeprodukter.

Lægeforeningen vil desuden opfordre regeringen til at tage initiativ til at indføre flere af de reguleringer af både tobaks- og e-cigaretsalget, som tobaksvaredirektivet nu åbner for. England og Irland har netop vedtaget at indføre ensartede, neutrale tobakspakker. Det eksempel bør en dansk regering følge, fordi rygning fortsat er den farligste forebyggelige trussel mod danskernes sundhed.

Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen