Sundhedsvalg 2019

Sundhedsvæsenet mangler ressourcer, og læger efterlyser langsigtede, politiske løsninger, som reelt kan sikre, at alle patienter kan få den nødvendige behandling. Det kræver flere penge, når der kommer flere ældre med behov for behandling, en styrket indsats for at skaffe speciallæger og en effektiv forebyggelsespolitik. ”Sundhedsvæsenet er under massivt pres, og det kan især ramme mennesker med psykiske lidelser og skrøbelige ældre,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen valg

Nu er valget udskrevet, og sundhed bliver et hovedemne. Dels på grund af debatten om regeringens sundhedsreform, men især fordi sundhed topper listen over emner, borgerne prioriterer op til Folketingsvalget. Lægeforeningen opfordrer både regering og opposition til at finde sammen om langsigtede og gennemtænkte løsninger på de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for i kommende år.

”Jeg vil advare mod at undervurdere de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Opgaverne vokser mere end ressourcerne. Vi er allerede i dag under massivt pres, og det vil tage til, hvis ikke politikerne handler. Det kan især ramme sårbare patientgrupper som mennesker med langvarig psykiske lidelser og skrøbelige ældre,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Politiske indspark fra lægerne

Lægeforeningen har seks indspark i valgkampen, som skal sikre, at alle får den nødvendige behandling, og at der tager seriøst fat på at forebygge, at især unge senere i livet udvikler livstruende sygdomme (se liste).

”Vi lægger vægt på, at der sættes penge af til nye behandlinger og flere patienter i de kommende år. Frem til 2025 vokser alene gruppen af borgere over 75 år med 250.000. Det betyder en voldsom stigning i patienter med et stort forbrug af sundhedsydelser. Der er brug for en årlig vækst på ca. to procent i sundhedsudgifterne frem til 2025 for at følge med udviklingen,” siger Andreas Rudkjøbing.

Behov for flere speciallæger, mere forebyggelse og styrket psykiatri

Lægeforeningen peger også på behovet at sikre tilstrækkeligt med praktiserende læger – uden at tvinge unge læger ud i praksis, som Socialdemokratiet har foreslået – og på behovet for speciallæger inden for eksempelvis psykiatri, neurologi, geriatri mv. Desuden er der generelt behov for et langsigtet løft af den nødlidende psykiatri og at forebygge rygning ved at sætte prisen på tobak op.

Seks indspark fra Lægeforeningen i valgkampen

1. Giv sundhedsvæsenet en økonomisk vækst på ekstra 2 procent om året

Det er, hvad der skal til for, at vi kan behandle det stigende antal patienter, ikke mindst flere ældre, og tilbyde bedre behandlinger. Det bør være muligt at indføre nye behandlinger og kvalitetsforbedringer, så eksempelvis pengene til ny dyr kræftmedicin ikke skal findes ved forringelser for andre patientgrupper.

Investér i sundhed

2. Indfør bindende krav til kvalitet i kommunernes sundhedsydelser

Kommunerne har ansvaret for en række sundhedsopgaver, men løser dem alt for forskelligt og mange steder ikke godt nok. Der er brug for bindende og højere krav til kapacitet og kvalitet i deres sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen skal have muskler til at følge op på, om kommunerne lever op til kravene.

3Giv læger i praksis bedre muligheder for at behandle flere patienter

Der mangler kapacitet i praksissektoren, så vi kan sikre lægedækningen for alle danskere, og derfor er der behov for massive investeringer hurtigt. Der er brug for flere læger, fastholdelse af læger, bedre mulighed for at ansætte klinikpersonale og for større, tidssvarende lokaler.

Nej tak til tvang

4. Uddan flere speciallæger, og fasthold de nuværende

 Der mangler speciallæger i flere specialer og i store dele af landet. Det skaber ulige adgang til sundhedsydelser for befolkningen. Der er behov for en grundig analyse af efterspørgslen på speciallægekompetencer i et presset og komplekst sundhedsvæsen under forandring. Den analyse skal laves af en speciallægekommission.

5. Hæv prisen på tobak og alkohol, så det kan mærkes

Hvert år dør 13.600 danskere af rygerelaterede sygdomme, og danske unge har Europarekord i druk. Hæv priserne markant på tobak og alkohol. Det virker – ikke mindst overfor børn og unge.

Sæt prisen op på tobak

Sæt prisen op på alkohol

6. Giv psykiatrien et langsigtet økonomisk og fagligt løft

Psykiatrien har i mange år været underfinansieret og nedprioriteret i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Det betyder, at mennesker med psykiske lidelser ikke altid får den bedste behandling. Psykiatrien skal have et massivt økonomisk løft.

Psykiatri-grafik

Læs mere om alle seks indspark i højreboksen.