Sundhedsvæsenets organisering

Styrk det nære sundhedsvæsen

Organiseringen af sundhedsvæsenet er udfordret. Der bliver flere kroniske patienter og flere ældre. Nye supersygehuse samler specialisterne på færre enheder. Ny teknologi som eksempelvis telemedicin vinder indpas, og der kommer også hele tiden nye behandlingsmuligheder og ny medicin. Samtidig får patienterne større indflydelse på behandlingen, og de er med til at definere, hvad der er god kvalitet. 

Lægeforeningen arbejder for:

  • Det borgernære sundhedsvæsen skal styrkes i samarbejde mellem regioner, kommuner og privatpraktiserende læger.
  • Kvaliteten skal styrkes gennem fokus på patientcentreret kvalitet, kliniske retningslinjer og evidensbaserede forløb, der tilgodeser patienternes individuelle behov.
  • Der skal sikres ensartede sundhedstilbud i alle specialer i hele landet via en handleplan, som adresserer aktuelle og fremtidige udfordringer omkring lægedækning.

Lægeforeningen giver i sin vision for sundhedsvæsenet sit bud på løsninger på de mest presserede udfordringer for sundhedsvæsenet.