Sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med omtrent to procent om året til og med år 2025. I rene tal svarer det til omtrent tre milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at samfundsøkonomien vokser, skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025. Det er Lægeforeningens anbefaling til de politikere, der udstikker de økonomiske rammer for sundhedsvæsenet.

En investering i den størrelsesorden, vi nu foreslår, er faktisk, hvad det kræver af ressourcer for, at sundhedsvæsenet både kan behandle det stigende antal patienter, blandt andet flere ældre, mindst lige så godt som nu og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne.

Nu vil automatreaktionen fra nogle sikkert være, at sundhedsvæsenet allerede får så rigeligt med penge. Det er desværre så langtfra tilfældet.

Faktum er nemlig, at i størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække det stadigt stigende antal patienter. Den uafhængige forskningsinstitution VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser i sin analyserapport ”Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste?”, at efter finanskrisen er væksten i regionernes bevillinger faldet til omkring 1 procent sammenlignet med cirka 3 procent før krisen.

Økonomien mangler altså et langvarigt løft, hvis ikke befolkningen skal opleve, at sundhedsvæsenet bliver ringere. Med andre ord: Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer kan ikke klares ved at køre lidt længere på literen, for flere steder kører vi allerede på dampene. Se for eksempel til de medicinske afdelinger, som ofte er plaget af overbelægning, og til psykiatrien, som i mange år har været kronisk underfinansieret.

Hertil kommer den bølge af forandringer, som vil ramme sundhedsvæsenet i takt med, at befolkningen lever markant længere. Alene frem til 2025 kommer der 39 procent flere i aldersgruppen 80-89 år, og de er altså hyppige gæster i sundhedsvæsenet. År for år frem til 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som selvfølgelig også koster penge.

Derfor er det nødvendigt med rettidig omhu, hvis sundhedsvæsenet om 5, 10 og 15 år skal have ressourcer til at behandle fremtidens ældre mindst lige så godt som i dag og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger. Det er heldigvis sådan, at de politiske partier gerne vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Nu mangler de bare at sætte de nødvendige penge af til det.

Bragt i Politiken den 31/12 2018