Sundhedsvæsenets økonomi

Økonomisk styring skal understøtte kvalitet

Det danske sundhedsvæsen koster årligt cirka 160 milliarder kroner i offentlige udgifter og er dermed det største velfærdsområde i Danmark.

Regionerne administrerer den største del af sundhedsvæsenet svarende til udgifter for cirka 100 milliarder årligt. Hvor sygehusenes driftsudgifter udgør cirka 80 milliarder kroner. Praksissektorens udgifter udgør cirka 15 milliarder kroner og udgifter til tilskudsmedicin 6 milliarder kroner. 

Kommunernes sundhedsgifter, der omfatter forebyggelse, omsorg og pleje, genoptræning og misbrugsbehandling tegner sig for cirka 40 milliarder af sundhedsudgifterne.

Halvdelen af danskerne kommer i løbet af et år på sygehuset og i gennemsnit har en dansker syv årlige kontakter til den alment praktiserende læge. Langt de fleste danskere er i kontakt med sundhedsvæsenet i løbet af et enkelt år. Der er cirka 150.000 personer ansat i sundhedsvæsenet.

Læs Lægeforeningens fælles udspil med Danske Regioner og Danske Patienter: Fem principper for styring af et sammenhængende sundhedsvæsen (april 2018)

Lægeforeningen arbejder for:

  • Sundhedsvæsenet skal have de nødvendige midler til, at alle patienter - uanset hvor de bor eller hvilken sygdom de har - kan få behandling af høj kvalitet.
  • Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal bruges, så de sikrer mest sundhed for pengene.
  • Styringen i sundhedsvæsenet skal understøtte kvalitet.