På høje tid at investere i sundhed

Det danske sundhedsvæsen koster årligt cirka 170 milliarder kroner i offentlige udgifter og er dermed det største velfærdsområde i Danmark. Halvdelen af danskerne kommer i løbet af et år på sygehuset og i gennemsnit har en dansker syv årlige kontakter til den alment praktiserende læge. Langt de fleste danskere er i kontakt med sundhedsvæsenet i løbet af et enkelt år. 

Regionerne administrerer den største del af sundhedsvæsenet svarende til udgifter for cirka 100 milliarder årligt. Hvor sygehusenes driftsudgifter udgør cirka 80 milliarder kroner. Praksissektorens udgifter udgør cirka 16 milliarder kroner og udgifter til tilskudsmedicin 6 milliarder kroner.

Kommunernes sundhedsgifter, der omfatter forebyggelse, omsorg og pleje, genoptræning og misbrugsbehandling tegner sig for cirka 30 milliarder af sundhedsudgifterne. 

Sundhedsvæsenet er under pres 
Sundhedsvæsenet er under pres, fordi de store efterkrigsårgange nu er blevet så gamle, at de får brug for mere behandling. Årligt stiger det demografiske pres på bare det regionale sundhedsvæsen med én milliard kroner og det presser økonomien i sundhedsvæsenet. 

Ser vi på de faktiske tal, så svarer det til, at efter den økonomiske krise i 2008, er udgifterne til flere ældre blevet dækket, men ikke de stigende udgifter til nye behandlingsmuligheder, de nye garantier og øgede forventninger til behandlingen.

Grafik over realvækst på sundhedsområdet 2001-2017

Lægeforeningen arbejder for:

 • Sundhedsvæsenet skal have de nødvendige midler til, at alle patienter - uanset hvor de bor eller hvilken sygdom de har - kan få behandling af høj kvalitet.
 • Ressourcerne i sundhedsvæsenet skal bruges, så de sikrer mest sundhed for pengene.
 • Styringen i sundhedsvæsenet skal understøtte kvalitet.

Artikler om Sundhedsvæsenets økonomi: 

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing: Hvorfor kun den halve sandhed om sundhedsvæsenet - Politiken, oktober 2018.

Leder af Andreas Rudkjøbing: Sundhedsvæsenet er ikke forkælet, snarrere forsømt - Ugeskrift for læger, september 2018. 

Leder af Andreas Rudkjøbing: Sundhedsvæsenet har brug for ressourcer - ikke uigennemtænkte reformer - Ugeskrift for læger, august 2018.

  Det danske sundhedsvæsen: Forkælet eller forsømt?

  Grafik over sundhedsvæsenets økonomi

  Det er en myte, at politikerne forkæler det danske sundhedsvæsen økonomisk. I grafikken oven for, kan du se, hvor meget vores nabolandes sundhedsvæsener bruger per borger, hver gang vi i Danmark bruger 100 kroner på en borger. 


  På høje tid at investere i et løft af sundhedsvæsenet

  Sundhedsvæsenets økonomi fire ansatte til 55.000 patienter de sidste to år

  Stigningen i antallet af patienter, der bliver behandlet på de offentlige sygehuse, skal tælles i tusinder i grafikken oven for, men i årene 2016 og 2017 er der i alt kun ansat 4 ekstra ansatte på hospitalerne. Det er desværre ét af mange symptomer på, at ressourcerne i sundhedsvæsenet slet ikke står mål med opgaverne. Det er på høje tid at investere i et løft af sundhedsvæsenet.
   

  Læs Lægeforeningens fælles udspil med Danske Regioner og Danske Patienter: Fem principper for styring af et sammenhængende sundhedsvæsen (april 2018)