Sundhedsteknologi: Nye arbejdsgange og kompetencer

Status quo er ikke en mulighed. Så enkelt udtrykte Henning Langberg, professor på Københavns Universitet og direktør i Copenhagen Healthtech Cluster det, da SIRIKommissionen fredag 19. januar 2018 fremlagde sine anbefalinger til styringen af fremtidens sundhedsteknologi.

Henning Langberg har sammen med en række personer fra offentlige og private organisationer udarbejdet fire overordnede anbefalinger og baggrundspapirer om sundhedsteknologi. Også Yngre Lægers formand Camilla Rathcke har deltaget i arbejdet.

Læs mere om SIRIkommissionen. 

Henning Langberg pegede på fire forskellige forudsætninger for, at den nye teknologi kan blive brugt på den bedste måde: politiske beslutsomhed, adgang til data, innovationsvilje i sundhedssektoren og udvikling af de rette kompetencer.

- De læger, der starter på uddannelsen 1. september kommer til at mangle kompetencer, allerede inden de er færdige, fordi udviklingen går så hurtigt, sagde Henning Langberg.

- I en generation af læger kommer der cirka 30 nye teknologier. Den verden, de kommer ud til efter syv år på medicinstudiet, vil være en helt anden på grund af teknologiens hastige udvikling, siger han. 

Også Camilla Rathcke er optaget af, hvordan uddannelserne og sundhedsvæsenet får skabt de personer, som kan håndtere de nye udfordringer.

- Det bliver nogle helt andre arbejdsgange end i dag. Vi kommer til at opsøge patienterne, hvor de er, og se dem, inden de er syge, og vi kommer i langt højere grad til at vejlede patienterne i, hvordan de vælger mellem behandlingsmuligheder, sagde hun.

Læs Camilla Rathckes blogindlæg om fremtidens sundhedsteknologi.

På konferencen deltog 150 mennesker fra sundhedssektoren, forskningsinstitutioner, private, offentlige og politiske organisationer.

SIRIKommissionens anbefalinger

De fire arbejdspapirer fra SIRIKommissionen anbefaler blandt andet, at:

  • Regeringen udvikler en national strategi for et sammenhængende system af digitale løsninger til at sikre bedre sundhed for alle.
  • Regeringen opretter en central enhed, der kan sikre en samlet og sikker adgang til private og offentlige sundhedsdatabaser til gavn for både borgere, forskere, sundhedssektoren og virksomheder.
  • Sundhedsministeriet foranlediger, at digitale hjælpemidler som apps og wearables bliver en del af både forebyggelse og behandling.
  • Regeringen, kommunerne og regionerne sætter fokus på, at implementering af teknologi sker ud fra, hvilke behov vi ønsker teknologi skal hjælpe os med at løse, og hvilke nye kompetencer det kræver.
  • Regeringen, kommunerne og regionerne sikrer, at de nye teknologier reelt kommer til at spille en understøttende rolle for fremtidens sundhedsvæsen

Se alle anbefalingerne.