Sundhedsreformen mangler det store økonomiske løft

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for FOA.

I januar præsenterede regeringen sit udspil til den meget omtalte sundhedsreform, som sundhedsdanmark har ventet længe på. Men på trods af gode initiativer mangler der en løsning på den største udfordring og det mest presserende problem for det danske sundhedsvæsen i form af den massive underfinansiering.

Udspillet rummer ikke noget svar på den udfordring, at tempoet og travlheden i det danske sundhedsvæsen nu har så stort et omfang, at det presser de ansatte og påvirker patienterne.

I efteråret gennemførte Lægeforeningen en rundspørge blandt et udsnit af sine medlemmer. Her svarede 68 procent af de adspurgte hospitalslæger, at der på baggrund af deres daglige oplevelser, ikke var ressourcer nok til at give patienterne den bedst mulige behandling. Samtidig mente hele 78 procent, at deres arbejdsdage, var så hektiske, at det påvirkede kvaliteten af behandlingen og plejen.

Det er et billede, som genkendes af FOA´s hospitalsansatte medlemmer. Her oplever 51 procent stort set hver dag, eller flere gange om ugen, at bemandingen på deres arbejdsplads er utilstrækkelig sammenlignet med omfanget af opgaver.

Samme oplevelse har hospitalssygeplejerskerne, hvor tre ud af fire har oplevet være for få på arbejde sammenlignet med mængden af opgaver, hvilket stort set altid er gået ud over patienternes sikkerhed.

Der er flere gode tiltag i regeringens udspil, der kan ruste vores fælles sundhedsvæsen til fremtiden. Det gælder for eksempel forslaget om at sikre flere praktiserende læger ved at øge antallet af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb med 100 ekstra, som vil bidrage til at løse problemerne med lægedækning og styrke det nære sundhedsvæsen markant. Det er også helt nødvendigt, at regeringen vil optage 1.500 ekstra studerende på sygeplejerskeuddannelsen frem mod 2022. Ligesom det er positivt, at regeringen for nylig har indgået en aftale med KL, Danske Regioner og FOA, der sikrer mindst 9.000 praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne de næste to år.

Det er positive initiativer, der dog ikke forholder sig til den virkelighed, at de mange opgaver, som sundhedsvæsenet tager hånd om, ganske enkelt overstiger de ressourcer, som der sættes af til behandling og pleje. I størstedelen af dette årti er sundhedsvæsenets økonomi blevet øget med omtrent 1 procent om året. Det har knap været nok til at matche stigningen i antallet af patienter og skabt et vedvarende pres. Antallet af ældre stiger stadig støt, hvilket øger behovet for yderligere behandling og pleje og udvikling af nye teknologier og behandlinger.

Hvis danskerne ikke skal opleve et ringere sundhedsvæsen, er der behov for at investere to procent mere om året i sundhedsvæsenet hvert år frem til 2025.  For både patienterne og sundhedspersonalets skyld.

Bragt i Avisen Danmark d. 20. februar 2019