Sundhedsreform skal give reelt økonomisk løft

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Sjællandske Medier, den 14. marts 2019

Regeringen og DF forhandler i disse dage om sundhedsreformen. Jeg vil gerne fremhæve, at det både er nødvendigt og glædeligt, at der i reformen er fokus på at uddanne flere praktiserende læger. Det vil styrke det nære sundhedsvæsen til gavn for rigtigt mange borgere. Desværre forbigår reformen dog behovet for flere psykiatere, og den såkaldte nærhedsfond indeholder kun småpenge i forhold til det reelle behov for investeringer i sundhedsvæsenet. Undertegnede har flere gange uddelt ris eller ros til dele af reformen, men det er ikke ærindet her.

For reform eller ej er den helt store ubekendte, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi skal have i de kommende år. I dag har vi ifølge den svenske tænketank Health Consumer Powerhouse det fjerdebedste sundhedsvæsen i Europa. Det siger noget om indsatsen fra kvalificerede og hårdtarbejdende sundhedsprofessionelle, betydningen af at tage nye behandlinger i brug og et generelt effektivt sundhedsvæsen. Det kan vi være stolte af, men det er desværre ikke hele billedet.

I dag kæmper sundhedsvæsenet med overbelægning på medicinske afdelinger. Samtidig er psykiatrien hårdt ramt af mange års politisk nedprioritering. Ofte ser læger sig nødsaget til at udskrive patienter, før de er færdigbehandlede, ligesom de ofte må afvise patienter, der har brug for at blive indlagt.

Store investeringer

I 00'erne blev der investeret meget i sundhedsvæsenet. Det gav store forbedringer på kræft- og hjerteområdet. Men bevillingerne har været anderledes begrænsede i dette årti. Realvæksten i sundhedsvæsenets økonomi har ligget på cirka en procent i langt størstedelen af 10'erne, hvilket knap har kunnet dække det stigende antal patienter. Det er, med overbelægningen på medicinske afdelinger og den pressede psykiatri in mente, et problem. Og det vokser sig kun større i takt med, at befolkningen lever markant længere.

Frem til år 2050 kommer der flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som også er dyre.

Det er nu, der skal handles, hvis sundhedsvæsenet om fem, 10 og 15 år skal have ressourcer til at behandle fremtidens patienter. Lægeforeningen anbefaler, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med omtrent to procent om året til år 2025. Det er faktisk, hvad det kræver af ressourcer, hvis ikke patienterne skal opleve et gradvist ringere sundhedsvæsen.