Sundhedsreform på vej

Lægeforeningen har længe efterlyst en gennemtænkt og ambitiøs reform af vores sundhedsvæsen, som tager hånd om de mange udfordringer. Vi præsenterede en række bud på løsninger i sundhedsudspillet ”Ét samlet sundhedsvæsen” i 2020. Der er blandt andet behov for flere speciallæger til at løfte de mange opgaver, der er behov for at skabe tillid og plads til fagligheden hos de sundhedsprofessionelle, og der er behov for langt højere ambitioner, når det gælder forebyggelsen hos vores børn og unge. Og frem for alt er der behov for et stærkt og langsigtet økonomisk løft af sundhedsvæsenet til at sikre høj behandlingskvalitet, uanset hvilken kommune, man bor i.

Den 15. marts 2022 fremlagde regeringen sit udspil til en sundhedsreform, som nu forhandles med Folketingets øvrige partier.

Nedenfor kan du læse Lægeforeningens reaktion på regeringens udspil samt finde øvrige debatindlæg, nyheder og udvalgte opslag på sociale medier.

Lægeforeningens reaktion på regeringens udspil:

16. marts 2022: Sundhedsreform: Positivt, at regeringen vil analysere patientklagesystemet

16. marts 2022: Læger: Selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker er dybt problematisk – for patienterne

15. marts 2022: Læger: Sundhedsreform varsler længe ventet opgør med svingende kvalitet i kommuner

15. marts 2022: Læger om alkohol og tobak i sundhedsreform: Fremtidige generationer vil takke os

Øvrige pressemeddelelser, debatindlæg og ledere:

Leder, 02. maj 2022: Vi skal sætte et stærkt lægeligt aftryk på de digitale løsninger

Leder, 18. april 2022: En stærk melding til Christiansborg fra et samlet sundhedsvæsen

Nyhed, 04. april 2022: Et samlet sundhedsvæsen efterlyser national kvalitetsplan

Debatindlæg, 31. marts 2022: Endelig er der tårnhøje ambitioner på forebyggelsesfronten

Leder, 21. marts 2022: Nu skal patienterne kunne regne med kvalitet i (alle) landets kommuner

Debatindlæg, 01. marts 2022: Det krydspressede sundhedsvæsen har brug for en gennemtænkt reform

Nyhed, 01. marts 2022: Lægeforeningen, DSR og FOA: Patientklagesystemet skal gentænkes fra bunden

Udvalgte opslag på sociale medier:

Tweet sundhedsreformen 

Sundhedsreform

Tweet sundhedsreformen

Sundhedsreform

sundhedsreform

Tweet sundhedsreformen