Sundhedsforskning

29. oktober 2015 i Berlingske

Af Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

Regeringens forslag om at skære bevillingerne til den frie og uafhængige sundhedsvidenskabelige forskning er en kortsigtet løsning, som kan betyde dårligere behandlingsmuligheder for patienterne. Medicinsk forskning er helt nødvendig. Ikke bare for udviklingen af fremtidens behandlingsmuligheder, men også for at sikre kvaliteten af de behandlingsmuligheder, vi benytter os af i dag.

Medicinsk forskning og kliniske forsøg er med til at sikre, at patienter får adgang til de nyeste behandlingsmetoder - herunder ny medicin og teknologi. Hvis læger skal kunne levere den bedste behandling, så skal de være tæt på den nyeste viden og have forståelse og evner til at vurdere nye behandlingsmetoder til patienten.

Det kræver, at der fortsat er ressourcer prioriteret til at sikre forskningsmiljøerne i Danmark. Hvis der bliver færre midler til de uafhængige og offentligt betalte forskningsprojekter, hvor forskere på universiteter og hospitaler helt frit og ubetinget kan gøre nye opdagelser, risikerer vi, at den sundhedsvidenskabelige forskning kun kommer til at foregå inden for de områder, hvor de private fonde har interesse.

Det kan betyde, at forskning i behandlingen af sygdomme, som ikke har særlig mediemæssig, politisk eller industriel bevågenhed, går i stå. Det kan få alvorlige konsekvenser for rigtig mange patienter. Mindre forskning står i skarp modsætning til regeringens ambition om et bedre sundhedsvæsen. Det er derfor alt for kortsigtet at finansiere årets finanslov ved at reducere forskningsmulighederne i Danmark. Vi har brug for mere forskning i Danmark, ikke mindre.