Sundheds-it

Effektiv sundheds-it skal understøtte det kliniske arbejde

Velfungerende it i sundhedsvæsenet er vigtigt for både sundhedsprofessionelle og patienter. Formålet med brug af it er at opnå en bedre kvalitet i behandlingen ved at skabe bedre sammenhæng mellem sektorer, bedre kommunikation, forenkling og effektivisering. En vigtig forudsætning for at opnå positive resultater er, at sundheds-it er brugervenligt for både læger og patienter. Det er også afgørende, at læger og andre sundhedsprofessionelle har hurtig adgang til patientdata, som kan bruges umiddelbart til at forbedre kvaliteten i behandlingen. 

Lægeforeningen arbejder for:

  • Sundheds-it skal understøtte det kliniske arbejde.
  • Sundheds-it skal forbedre kommunikation og informationsdeling mellem den sundhedsprofes-sionelle og borgeren gennem mere sammenhængende patientforløb og bedre patientsikkerhed.
  • Sundheds-it skal forenkle og effektivisere arbejdsgange.
  • Sundheds-it skal fremme og forstærke kvalitetsudvikling og forskning. Læger og andre sund-hedsprofessionelle skal inddrages i at udvikle og implementere it-systemer for at sikre høj grad af brugervenlighed.