Styrker og udfordringer i patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin og social-/samfundsmedicin

Styrker i specialet
Yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin oplever i 28% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen på deres arbejdsplads.

Yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin oplever i 25% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på grund af problemer med IT-systemer.

Yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin oplever i 22% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne.

Yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin oplever i 21% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer at udføre arbejdsopgaver, der burde varetages af andre faggrupper.

Yngre læger indenfor specialerne patologi, arbejdsmedicin, retsmedicin & social-/samfundsmedicin oplever i 17% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at afbrydelser tager tid fra deres lægefaglige arbejdsopgaver.

Læs mere om metoden her.