Styrker og udfordringer i pædiatri

Styrker i specialet
Yngre læger indenfor specialet pædiatri oplever i 7% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får støtte til at håndtere følelsesmæssigt belastende oplevelser.
Udfordringer i specialet
Yngre læger indenfor specialet pædiatri oplever i 17% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at bemandingen på deres arbejdsplads passer til antallet og typen af opgaver.
Yngre læger indenfor specialet pædiatri oplever i 16% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventningerne til deres opgaveløsning.
Yngre læger indenfor specialet pædiatri oplever i 15% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har den fornødne tid til deres arbejdsopgaver.
På travlhedsindekset angiver yngre læger inden for specialet pædiatri en score, som er 14% lavere end yngre læger inden for de øvrige specialer.


Yngre læger indenfor specialet pædiatri oplever i 12% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de udfører arbejdsopgaver, der burde varetages af andre faggrupper.

Læs mere om metoden for rapporten her.