Styrker og udfordringer i ortopædkirurgi

Udfordringer i specialet
Yngre læger indenfor ortopædkirurgi oplever i 15% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på grund af problemer med IT-systemer.

Yngre læger indenfor ortopædkirurgi oplever i 14% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de får støtte til at håndtere følelsesmæssigt belastende oplevelser.

Yngre læger indenfor ortopædkirurgi oplever i 12% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at den øverste ledelse prioriterer supervision af yngre læger.

Yngre læger indenfor ortopædkirurgi oplever i 9% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de står alene med lægefaglige beslutninger, når de har brug for sparring.

Yngre læger indenfor ortopædkirurgi oplever i 8% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at deres nærmeste leder(e) prioriterer supervision af yngre læger.

Læs mere om metoden her.