Styrker og udfordringer i medicinske specialer

1130 respondenter indenfor medicinske specialer har besvaret undersøgelsen. 

Udfordringer i specialet

Yngre læger indenfor de medicinske specialer oplever i 12% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen på deres arbejdsplads.

Yngre læger indenfor de medicinske specialer oplever i 10% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventningerne til deres opgaveløsning.

Yngre læger indenfor de medicinske specialer oplever i 10% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at afbrydelser tager tid fra deres lægefaglige arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor de medicinske specialer oplever i 9% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at afbrydelser går ud over fagligheden på deres arbejdsplads.

Yngre læger indenfor de medicinske specialer oplever i 9% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at deres arbejde er tilrettelagt på en måde, der fører til unødvendige afbrydelser.

Læs mere om metoden for rapporten her.