Styrker og udfordringer i klinisk onkologi

Styrker i specialet

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 5% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har én eller flere kollegaer, som de kan være fortrolige med.

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 4% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får tildelt fagligt udviklende opgaver.

Vurderingen af behandlingskvaliteten blandt yngre læger i klinisk onkologi er 7% højere, end vurderingen er blandt yngre læger indenfor andre specialer.

Udfordringer i specialet

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 12% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har den fornødne tid til deres arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 12% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne.

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 13% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at bemandingen på deres arbejdsplads passer til antallet og typen af arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 17% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventningerne til deres opgaveløsning.

Yngre læger indenfor specialet klinisk onkologi oplever i 17% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen på deres arbejdsplads.

Det dårligst og bedst vurderede spørgsmål fra hvert indeks

Læs mere om metoden for rapporten her.