Styrker og udfordringer i kirurgiske specialer

Udfordringer i specialet
Yngre læger inden for de kirurgiske specialer oplever i lavere grad (17 %) end yngre læger inden for de øvrige specialer, at den øverste ledelse prioriterer supervision af yngre læger.

Yngre læger inden for de kirurgiske specialer oplever i 14% lavere grad end yngre læger inden for de øvrige specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen.

Yngre læger inden for de kirurgiske specialer oplever i 12% højere grad end yngre læger inden for de øvrige specialer, at afbrydelser tager tid fra deres lægefaglige arbejdsopgaver.

Yngre læger inden for de kirurgiske specialer oplever i 12% lavere grad end yngre læger inden for de øvrige specialer, at deres nærmeste leder(e) prioriterer supervision af yngre læger.

Yngre læger inden for de kirurgiske specialer oplever i 11% lavere grad end yngre læger inden for de øvrige specialer, at bemandingen på deres arbejdsplads passer til antallet og typen af arbejdsopgaver.

Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor de kirurgiske specialer, følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,01 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,98 ud af 5)

Læs metoden for rapporten her.