Styrker og udfordringer i gynækologi og obstetrik

På siden her kan du læse mere om, hvordan arbejdsmiljøet er i specialet gynækologi og obstetrik.
Hvad er styrkerne ved specialet, og hvor er udfordringerne indenfor arbejdsmiljø?

 

Yngre læger indenfor specialet gynækologi og obstetrik oplever i 13% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får konstruktiv feedback på deres udførte arbejde.

Yngre læger indenfor specialet gynækologi og obstetrik oplever i 11% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen på deres arbejdsplads.

Yngre læger indenfor specialet gynækologi og obstetrik oplever i 11% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de bliver superviseret på en måde, der udvikler dem fagligt.

Yngre læger indenfor specialet gynækologi og obstetrik oplever i 10% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at bemandingen på deres arbejdsplads passer til antallet og typen af arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor specialet gynækologi og obstetrik oplever i 10% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får støtte til at håndtere følelsesmæssige belastende oplevelser.

Det dårligst og bedst vurderede spørgsmål fra hvert indeks

Læs mere om metoden for rapporten her.