Styrker og udfordringer i de psykiatriske specialer

Styrker i specialet
Yngre læger indenfor de psykiatriske specialer oplever i 9% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne.Yngre læger indenfor de psykiatriske specialer oplever i 7% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har en følelse af, at andre læger på samme uddannelsestrin er dygtigere end dem.
Yngre læger indenfor de psykiatriske specialer oplever i 5% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får støtte til at håndtere følelsesmæssigt belastende oplevelser.
Udfordringer i specialet
Vurderingen af behandlingskvaliteten blandt yngre læger i de psykiatriske specialer er 12% lavere end vurderingen er blandt yngre læger indenfor andre specialer.Yngre læger indenfor de psykiatriske specialer oplever i 12% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de får den fornødne oplæring og vejledning i nye arbejdsopgaver.
Yngre læger indenfor de psykiatriske specialer oplever i 11% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de står alene med lægefaglige beslutninger i situationer, hvor de har brug for sparring.


Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor de psykiatriske specialer følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,8 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at bemandingen passer til antallet og typen af arbejdsopgaver” (score: 2,3 ud af 5)

Læs metoden for rapporten her.