Styrker og udfordringer i anæstesiologi

Styrker i specialet
Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 11% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at det er nødvendigt at arbejde over for at indfri forventninger til deres opgaveløsning.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 9% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de får den fornødne oplæring og vejledning i nye arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 7% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de står alene med lægefaglige beslutninger i situationer, hvor de har brug for sparring.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 6% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de får konstruktiv feedback på deres udførte arbejde.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 5% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de andre læger på afdelingen støtter dem i fagligt udfordrende situationer.

Udfordringer i specialet
Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 8% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at afbrydelser går ud over fagligheden.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 8% lavere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at den øverste ledelse prioriterer supervision af yngre læger.

Yngre læger indenfor anæstesiologi oplever i 4% højere grad end yngre læger indenfor de øvrige specialer, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne.

Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor specialet anæstesiologi følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,22 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,07 ud af 5)

Læs metoden for rapporten her.