Styrker og udfordringer i almen medicin

Styrker i specialet
Yngre læger indenfor specialet almen medicin oplever i 26% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at afbrydelser tager tid fra deres lægefaglige arbejdsopgaver.

Yngre læger indenfor specialet almen medicin oplever i 25% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at afbrydelser går ud over deres produktivitet.

Yngre læger indenfor specialet almen medicin oplever i 22% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på grund af problemer med IT-systemer.

Yngre læger indenfor specialet almen medicin oplever i 21% højere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen.

Udfordringer i specialet
Yngre læger indenfor specialet almen medicin oplever i 5% lavere grad end yngre læger indenfor andre specialer, at de har én eller flere kollegaer, de kan være fortrolig med.  

Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål, giver yngre læger indenfor specialet almen medicin følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,0 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,5 ud af 5)

Læs metoden for rapporten her.