Styrk lægens kompetencer til at møde alle patienter

Ulighed i sundhed kan også opstå i mødet mellem læge og patient. Derfor er mødet med lægen afgørende for patienternes behandlingsforløb. Og endnu mere afgørende for borgere, der kun kontakter læge eller sundhedsvæsen, når det er absolut nødvendigt. Mødet med sundhedsvæsenet kan for nogle være forbundet med skam, usikkerhed og frygt. Andre oplever sig misforstået eller er bange for at blive misforstået. Konsekvensen af denne usikkerhed kan være, at vigtige oplysninger for udredning og behandling bliver tilbageholdt eller kun i mindre grad formidlet. Det betyder i værste tilfælde fejl i eller mangelfuld behandling (53). 

Lægeforeningens forslag

For at kunne afdække, hvad det egentlige sygdomsbillede er, skal alle læger have kompetencer til at opfange patientens eventuelle usikkerhed og barrierer. Derfor bør viden om social ulighed i sundhed og områder som indvandrermedicin, LGBT+ sundhed og somatisk sygdom hos psykiatriske patienter indgå som obligatorisk pensum i universiteternes uddannelse af læger og i den lægelige videreuddannelse (54). Ligeledes skal kompetencer i inddragende kommunikationsteknikker løbende udvikles under lægers uddannelse. Herudover bør patientforståelse og -inddragelsesteknikker indgå som emner i den livslange kompetenceudvikling for alle læger med patientkontakt. 

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her