Styring og økonomi på sygehusene - finanslov og nærhedsfinansiering

 • Finansloven 2020
  Forligspartierne bag det kommende års finanslov er enige om at tilføre 600 millioner kroner til psykiatriområdet til næste år. Et tiltrængt løft, der vil komme de allersvageste i vores samfund til gode, mener Yngre Lægers formandLæs her.

 • Økonomiaftalen 2020
  Aftale løser ikke alle sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer. Læs her.

 • Nærfinansiering
  Med aftale om regionernes økonomi 2019, ØA19, har regeringen og Danske Regioner afskaffet 2 % produktivitetskravet og aktivitetspuljen. Det har Yngre Læger sammen med bl.a. Sygehussamarbejdet kæmpet for i lang tid. Det er en sejr for patienterne og sundhedsvæsenet.

  Regeringen og Danske Regioner har samtidig indført en ny nærhedsfinansiering, som belønner regionerne for fx at reducere antallet af sygehusforløb og akutte genindlæggelser samt øge anvendelsen af virtuelle forløb. Yngre Læger bifalder formålet om at styrke patienternes oplevelse af sammenhæng og nærhed i behandlingen. Men er kede af, at økonomiske incitamenter fortsat bruges som metode. Det skal og bør være de faglige vurderinger og den patientoplevede kvalitet, der er styrende frem for økonomisk kassetænkning.