Stress - hvem kan hjælpe mig?

Tilbuddet er ens for alle FAS' medlemmer, der er lønmodtagere. Dvs. for alle ansatte på hospital/sygehuse, i Staten, på Universitet eller privatansat. 

Du kan kontakte FAS, hvis du føler dig stresset.

Kontakten kan ske til chefkonsulent Lars Strunge lst.fas@dadl.dk /35 44 84 12 eller til FAS på telefon 35 44 84 08 eller e-mail fas@dadl.dk.

Konsulenten har f.eks. mulighed for at henvise dig til FAS' stressvejleder eller til eksterne erhvervspsykologer.

Tilbuddet hos erhvervspsykologen er målrettet de medlemmer, der i forbindelse med deres arbejde hos en arbejdsgiver er udbrændte, f.eks. på grund af for stor arbejdsbelastning eller hårdt psykisk arbejdsmiljø. Ordningen er også målrettet de medlemmer, der er hårdt belastet af en afskedigelse, en klagesag eller en arbejdsskade og dermed er truet på deres levebrød.

Medlemmer kan modtage op til 5 timer hos erhvervspsykologen for FAS' regning.

Du kan også benytte dig af Kollegialt Netværk for Læger